• ருத்ரக்ஷ வடிவங்களுக்கு முக்கிய செயல்கள்

  ருத்ரக்ஷத்தை தங்கம், தாமிரம் அல்லது பருத்தி நூலில் மாலையாக அணிவது நல்லது. நூலில் அணியும் பொழுது மட்டும் நெருக்கமாக கோர்த்து அணிய வேண்டும். ருத்ரக்ஷ வடிவங்களுக்கு என்று சில முக்கிய செயல்கள் உண்டு. இந்த […]

 • பட்டினத்தார் வரலாறு

    இப்போது நாம் காணப்போவது பட்டினத்தார் பற்றி. பட்டினத்தார், பட்டினத்தடிகள், பட்டினத்துப் பிள்ளையார் என அனைத்தும் ஒருவரையே குறிக்கிறது என்று சொல்கின்றனர். என்றாலும் ஒரு சிலர் பட்டினத்தார் என்பவர் பதினெண் சித்தர்களில் ஒருவர் எனவும் […]

 • யாவர்க்கு மாம்

  அறம் செய்வான் திறம் அறமும் தவமும் முத்திக்குரிய வித்துக்களாகும். எல்லோரும் செய்யக்கூடிய எளிமையான அறம் பற்றி திருமூலரின் திருமந்திர பாடல் 252 ல் யாவர்க்கு மாம் இறை வற்கொரு பச்சிலை யாவர்க்கு மாம் பசு […]

 • தமிழ்முறை திருமணம்

    நம் இந்திய திருநாட்டில் இந்துமதம், இஸ்லாம் மதம், புத்த மதம், சீக்கியமதம், பார்சிமதம்,கிருத்துவமதம், என பல மதங்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு மதத்திற்கும் ஒவ்வொரு வகையான திருமண முறைகள் உள்ளன. அதிலும் நம் தமிழ்நாட்டில் […]

 • சித்தர்களின் தலைவர்

  அகத்தியர் குரு:சிவபெருமான் காலம்:4 யுகம் 48 நாட்கள் சீடர்கள்:போகர், மச்சமுனி சமாதி:திருவனந்தபுரம் 18 சித்தர்களில் முதன்மையானவர். சித்தர்களின் தலைவர். தமிழுக்கு பல சித்த மருத்துவ முறைகளை வழங்கியவர். கடுந்தவமியற்றி பல சித்திகளை பெற்றவர். தமிழ் […]