17/08/2019

வேதனை போக்கும் வேலிப்பருத்தி..!

17/08/2019

பப்பாளி பழத்தின் மருத்துவக் குணங்கள்:-

17/08/2019

இரவில் பல்துலக்கி படுத்தால் நன்றாக தூக்கம் வரும்.

17/08/2019

அனைத்து தோஷங்களையும் நீக்கும் மயில் இறகு