18/11/2019

கடல் உறைந்து பனிக்கட்டியான அதிசய சம்பவம்

18/11/2019

கடல் இரண்டாக பிரியும் அதிசயம்

18/11/2019

சாயிபாபாவின் அற்புதம்

18/11/2019

திருப்பதியில் உள்ள வெங்கக்கடாஜலபதி சிலைப்பற்றி சுவாரஸ்யமான தகவல்கள்