• பிரஸ்னோத்தர ரத்ன மாலிகா

  பிரஸ்னோத்தர ரத்ன மாலிகா என்ற படைப்பு புகழ் பெற்றது. அதில் இடம் பெற்றுள்ள கேள்வி, பதில்களிருந்து சில… : 1. எது இதமானது ? தர்மம். 2. நஞ்சு எது ? பெரியவர்களின் அறிவுரையை […]

 • எட்டயபுரத்தில் உள்ள ஒரு தாய் மட்டுமே தன் கருவில் நெருப்பைச் சுமர்ந்தாள்.

  “உலகில் உள்ள அனைத்து பெண்களும் கருவில் தன் குழந்தையை சுமக்கும் போது, எட்டயபுரத்தில் உள்ள ஒரு தாய் மட்டுமே தன் கருவில் நெருப்பைச் சுமர்ந்தாள். ஆகவே பாரதி பிறந்தான் ” என்று பேசிய தோழர் […]

 • மறைமலை அடிகள்

    நெடிய தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் இருபதாம் நூற்றாண்டில் முதல் நான்கு பகுதிகள் முக்கியமானவை. சமயம், இலக்கணம் என்ற வகைமைகளுடன் நின்றுவிடாமல், சமூக சீர்திருத்தம், அரசியல், அறிவியல், இதழியல் என்ற துறைகளில் தமிழ் மொழி […]

 • பிறந்தாய் வாழி பாரதி

  யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ்மொழிபோல் இனிதாவ தெங்குங் காணோம் பாமரராய், விலங்குகளாய், உலகனைத்தும் இகழ்ச்சிசொலப் பான்மை கெட்டு நாமமது தமிழரெனக் கொண்டிங்கு வாழ்ந்திடுதல் நன்றோ? சொல்லீர்? தேமதுரத் தமிழோசை உலகமெலாம் பரவும் வகை செய்தல் வேண்டும […]

 • சுவாமி விபுலாநந்த அடிகள்

    தோன்றின் புகழொடு தோன்றுக அஃதிலார் தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று.என்றும் வையத்துள் வழ்வாங்கு வாழ்பவர், வானுறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப் படும்.என்றும் வாழ்தலுக்கு விளக்கம் கூறி வாழ்ந்தவர்கள் நாம் இவ்வுலகிலே தோன்றியவர்களில் பலர் புகழொடு தோன்றி […]