அன்னை இந்திராகாந்திஅவர்களின் நினைவுநாள்

Rate this post
காஞ்சிபுரம் நகர வர்த்தககாங்கிரஸ்சார்பில் நகர தலைவர் மணிகண்டன்தலைமையில் அன்னை இந்திராகாந்திஅவர்களின் நினைவுநாள் அனுசரிக்கப்பட்டது.
காஞ்சிபுரம் சதாவரம் பகுதியில்அமைந்துள்ள காஞ்சிபுரம் நகர வர்த்தககாங்கிரஸ் அலுவலகம்முன்பு நகர வர்த்தககாங்கிரஸ் தலைவர்பூக்கடைமணிகண்டன்தலைமையில் முன்னாள் பாரதபிரதமர்அன்னைஇந்திராகாந்தி அவர்களின் நினைவுநாள்அனுசரிக்கப்பட்டது.இதில் ஆட்டோரவி சங்கரலிங்கம்.ராமலிங்கம்.ஆறுமுகம் உள்ளிட்டபலர் கலந்து கொண்டனர்

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*