உலகம்

ஆண், பெண் மூளை வித்தியாசங்கள்!

பொதுவாகவே ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் எந்த விசயத்திலும் ஒத்து போவதே கிடையாது பெண் ஒன்று சொன்னால் ஆண் ஒன்று சொல்வது இறுதியில் அது மிகப்பெரிய சண்டையில் சென்று முடியும். இதை பலவீடுகளில் பார்க்கலாம் இதற்க்கு ஆண் பெண் மூளையே காரணம். இந்த இருவரின் மூளை எவ்வாறு வேறுபடுகிறது என்பதை பார்ப்போம்.

Comment here