பொது

ஆலிவ்

பல நிறங்களில் இருக்கும் ஆலிவ் பழங்கள் (Fruit Benefits In Tamil) அவற்றில் கருப்பு மற்றும் சிவப்பு நிறங்கள் தான் மிகவும் சிறந்தது.

இந்த நிறமுள்ள ஆலிவ் பழங்களை நாம் அதிகமாக சாப்பிட்டால் எலும்பு வளம் பெரும் மற்றும் புற்று நோய் தடுக்கப்படும்.

Comment here