கஜா புயல் எங்கு எப்படி உள்ளது…

Rate this post

LIVE LINK : https://www.windy.com/?11.225,81.627,5

மழை எங்கு பெய்யும் சாட்டிலைட் காட்சிகள் பார்ப்பது எப்படி…

தற்போதைய மழை நிலவரம் என்ன.?

கஜா புயல் எங்குள்ளது?

நேரடி சாட்டிலைட் காட்சிகள்..

நீங்களே பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்..

காற்று எந்த பக்கம் அடிக்கும்?

மழை எங்கு பெய்யும்?

புயல் எங்கு உள்ளது?

போன்ற தகவல்கள் உங்களுக்காக…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*