தமிழகம்மாவட்டம்

கடலூரில் மூன்று நாள் நடைபெரும் நெய்தல் கோடை விழா நிகழ்ச்சி மங்கள வாத்தியங்களுடன் துவங்கியது -ஏராளமான பொதுமக்கள் கண்டுகளிப்பு -சிறப்பான ஏற்பாடுகளை செய்த மாவட்ட நிர்வாகம்

kodai vizha photo

Comment here