ஆன்மிகம்

கும்பகோணம் கோயில்கள் 62

Rate this post

சென்று வாருங்கள். வாழ்வில் வசந்தம் வீசும். மன நிம்மதி கிடைக்கும்.

I. From திருக்கொட்டையூர் to திருவைக்காவூர்

 1. திருக்கொட்டையூர் – கோடீஸ்வரர் திருக்கோயில்
  (தேவாரப் பாடல் பெற்ற திருத்தலம்)
  கும்பகோணத்திலிருந்து 5 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது

 2. திருவலஞ்சுழி – கபர்தீஸ்வரசுவாமி திருக்கோயில்
  (தேவாரப் பாடல் பெற்ற திருத்தலம்)
  திருக்கொட்டையூரிலிருந்து 6 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 3. சுவாமிமலை – சுவாமிநாதசுவாமி திருக்கோயில்
  (முருகரின் நான்காவது படை வீடு)
  திருவலஞ்சுழியிலிருந்து 2 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 4. புள்ளபூதங்குடி – வல்வில்ராமன் திருக்கோயில்
  (திவ்ய தேசம்)
  சுவாமிமலையிலிருந்து 6 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 5. ஆதனூர் – ஆண்டளக்கும் ஐயன் திருக்கோயில்
  (திவ்ய தேசம்)
  புள்ளபூதங்குடியிலிருந்து 1 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 6. இன்னம்பூர் – எழுத்தறிநாதர் திருக்கோவில்
  (தேவாரப் பாடல் பெற்ற திருத்தலம்)
  ஆதனூரிலிருந்து 4 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 7. திருப்புறம்பயம் – சாட்சிநாத சுவாமி திருக்கோயில்
  (தேவாரப் பாடல் பெற்ற திருத்தலம்)
  இன்னம்பூரிலிருந்து 4 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 8. திருவிசயமங்கை – விஜயநாதர் கோவில்
  (தேவாரப் பாடல் பெற்ற திருத்தலம்)
  திருப்புறம்பயத்திலிருந்து 5 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 9. திருவைக்காவூர் – வில்வவனேஸ்வரர் சுவாமி திருக்கோயில்
  (தேவாரப் பாடல் பெற்ற திருத்தலம்)
  திருவிசயமங்கையிலிருந்து 3 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.


II. From திருநாகேஸ்வரம் to திருந்துதேவன்குடி

 1. ஒப்பிலியப்பன் கோயில்
  (திவ்ய தேசம்)
  கும்பகோணத்திலிருந்து 7 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 2. திருநாகேஸ்வரம் – நாகநாதசுவாமி கோவில்
  (தேவாரப் பாடல் பெற்ற தலம்)
  ஒப்பிலியப்பன் கோயிலிருந்து அரை கி.மீ தொலைவில்
  உள்ளது.

 3. தேப்பெருமாநல்லூர் – விஸ்வநாதசுவாமி திருக்கோயில்
  திருநாகேஸ்வரத்திலிருந்து 2 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 4. திருபுவனம் – கம்பகரேஸ்வரசுவாமி திருக்கோவில்
  (சரபேஸ்வரர் கோயில்)
  தேப்பெருமாநல்லூரிலிருந்து 3 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 5. திருவிசைநல்லூர் – சிவயோகிநாத சுவாமி கோவில்
  (தேவாரப் பாடல் பெற்ற தலம்)
  திருபுவனத்திலிருந்து 4 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 6. திருந்துதேவன்குடி – கற்கடேஸ்வரர் திருக்கோயில்
  (நண்டாங் கோயில்)
  (தேவாரப் பாடல் பெற்ற தலம்)
  திருவிசைநல்லூரிலிருந்து 4 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.


III. From திருவிடைமருதூர் to திருவாவடுதுறை

 1. திருவிடைமருதூர் – மகாலிங்கேசுவரர் கோவில்
  (தேவாரப் பாடல் பெற்ற தலம்)
  கும்பகோணத்திலிருந்து 8 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது

 2. தென்குரங்காடுதுறை – ஆபத்சகாயேஸ்வரர் கோவில்
  (தேவாரப் பாடல் பெற்ற தலம்)
  திருவிடைமருதூரிலிருந்து 4 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 3. திருமங்கலக்குடி – பிராணநாதேஸ்வரர் கோயில்
  (தேவாரப் பாடல் பெற்ற தலம்)
  தென்குரங்காடுதுறையிலிருந்து 3 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 4. சூரியனார் கோயில் – சிவசூரியப் பெருமான் கோயில்
  திருமங்கலக்குடியிலிருந்து 1 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 5. கஞ்சனூர் – அக்னீஸ்வரர் கோயில் (சுக்ர ஸ்தலம்)
  (தேவாரப் பாடல் பெற்ற தலம்)
  சூரியனார் கோயிலிருந்து 3 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 6. திருக்கோடிகாவல் – திருக்கோடீஸ்வரர் கோவில்
  (தேவாரப் பாடல் பெற்ற தலம்)
  கஞ்சனூரிலிருந்து 4 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 7. திருவாவடுதுறை – மாசிலாமணீஸ்வரர் திருக்கோயில்
  (தேவாரப் பாடல் பெற்ற தலம்)
  திருக்கோடிகாவலிருந்து 7 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.


IV. From தாராசுரம் to ஊத்துக்காடு

 1. தாராசுரம் – ஐராவதீஸ்வரர் திருக்கோயில்
  கும்பகோணத்திலிருந்து 4 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 2. பழையாறை வடதளி (முழையூர்) – சோமேஸ்வரர் திருக்கோயில்
  (தேவாரப்பாடல் பெற்ற ஸ்தலம்)
  தாராசுரத்திலிருந்து 3 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 3. பட்டீஸ்வரம் – தேனுபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில்
  (தேவாரப்பாடல் பெற்ற ஸ்தலம்)
  பழையாறையிலிருந்து 1 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 4. திருசத்திமுத்தம் – சிவக்கொழுந்தீசர் திருக்கோயில்
  (தேவாரப்பாடல் பெற்ற ஸ்தலம்)
  பட்டீஸ்வரம் கோவிலுக்கு ½ கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 5. ஆவூர் (கோவிந்தகுடி) – பசுபதீஸ்வரர் திருக்கோயில்
  (தேவாரப்பாடல் பெற்ற ஸ்தலம்)
  திருசத்திமுத்தம் கோயிலிருந்து 5 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 6. ஊத்துக்காடு – காளிங்கநர்த்தனர் திருக்கோயில்
  ஆவூரிலிருந்து 3 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.


V. From திருக்கருகாவூர் to திருக்கொள்ளம்புதூர்

 1. திருக்கருகாவூர் – முல்லைவனநாதர் திருக்கோயில் –
  (முல்லைவனம்)
  விடியற்கால வழிபாட்டிற்குரியது.
  தேவாரப்பாடல் பெற்ற ஸ்தலம்
  கும்பகோணத்திலிருந்து 20 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 2. திருஅவளிவநல்லூர் – சாட்சிநாதசுவாமி திருக்கோயில்
  (பாதிரி வனம்)
  காலை வழிபாட்டிற்குரியது.
  தேவாரப் பாடல் பெற்ற ஸ்தலம்
  திருக்கருகாவூரிலிருந்து 11 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 3. ஹரித்துவாரமங்கலம் (அரதைப்பெரும்பாழி)
  பாதாளேஸ்வரர் திருக்கோயில் (வன்னிவனம்)
  உச்சிக்கால வழிபாட்டிற்கு உகந்தது.
  தேவாரப்பாடல் பெற்ற ஸ்தலம்.
  திருஅவளிவணல்லூரிலிருந்து 3 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 4. ஆலங்குடி – ஆபத்சகாயேஸ்வரர் திருக்கோயில்
  (திருஇரும்பூளை)
  பூளைவனம்
  மாலை நேரத்து வழிபாட்டிற்கு உகந்தது.
  தேவாரப் பாடல் பெற்ற ஸ்தலம்.
  அரித்துவாரமங்கலத்திலிருந்து 9 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது

 5. திருக்கொள்ளம்புதூர் – வில்வவனநாதர் திருக்கோயில்
  (வில்வவனம்)
  அர்த்தஜாம பூஜை வழிபாட்டிற்குரியது.
  தேவாரப் பாடல் பெற்ற ஸ்தலம்.
  ஆலங்குடியிலிருந்து 9 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.


VI. From சிவபுரம் to நாதன் கோயில்

 1. சிவபுரம் – சிவகுருநாதசுவாமி திருக்கோயில்
  (தேவாரப் பாடல் பெற்ற ஸ்தலம்)
  கும்பகோணத்திலிருந்து 7 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 2. சாக்கோட்டை (கலயநல்லூர்) – அமிர்தகலசநாதர் திருக்கோயில்
  (தேவாரப் பாடல் பெற்ற ஸ்தலம்)
  சிவபுரத்திலிருந்து 5 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 3. கருவளர்ச்சேரி – ஸ்ரீ அகிலாண்டேஸ்வரி அம்பிகை சமேத
  அகஸ்தீஸ்வரர் சுவாமி திருக்கோயில்
  (குழந்தை பேறு வேண்டுபவர்கள் இக்கோயிலில் வழிபடலாம்)
  சாக்கோட்டையிலிருந்து 3 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 4. மருதநல்லூர் (கருக்குடி) – சற்குணலிங்கேஸ்வரர் திருக்கோயில்
  (தேவாரப் பாடல் பெற்ற ஸ்தலம்)
  கருவளர்ச்சேரியிலிருந்து 1.5 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 5. கீழக்கொருக்கை – பிரம்மபுரிஸ்வரர் திருக்கோயில்
  (அவிட்டம் நட்சத்திரக்காரர்களின் பரிகார ஸ்தலம்)
  மருதநல்லூரிலிருந்து 3 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 6. நாதன் கோயில் (நந்திபுர விண்ணகரம்) – ஜெகந்நாத பெருமாள்
  திருக்கோயில்
  (திவ்ய தேசம்)
  கீழக்கொருக்கையிலிருந்து 5 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.


VII. From திருநல்லூர் to திருவையாறு

 1. திருநல்லூர் – பஞ்சவர்ணேஸ்வரர் திருக்கோயில் –
  (தேவாரப் பாடல் பெற்ற தலம்)
  கும்பகோணத்திலிருந்து 15 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது

 2. பாலைத்துறை – பாலைவனநாதர் திருக்கோயில்
  (தேவாரப் பாடல் பெற்ற தலம்)
  திருநல்லூரிலிருந்து 4 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 3. பாபநாசம் – ராமலிங்கேஸ்வரர் திருக்கோயில் –
  108 சிவலிங்க கோயில்
  பாலைத்துறையிலிருந்து 2 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 4. கபிஸ்தலம் – ஸ்ரீ கஜேந்திர வரதன் திருக்கோயில் –
  (திவ்ய தேசம்)
  பாபநாசத்திலிருந்து 3 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 5. திருக்கூடலூர் – ஸ்ரீ ஜெகத்ரட்சக பெருமாள் திருக்கோயில் –
  (திவ்ய தேசம்)
  கபிஸ்தலத்திலிருந்து 7 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 6. வடகுரங்காடுதுறை – தயாநிதீஸ்வரர் திருக்கோயில் –
  (தேவாரப் பாடல் பெற்ற தலம்)
  திருக்கூடலூரிலிருந்து 1 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 7. திங்களூர் – கைலாசநாதஸ்வாமி திருக்கோயில் –
  (சந்திரன் ஸ்தலம்)
  வடகுரங்காடுதுறையிலிருந்து 11 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 8. திருப்பழனம் – ஆபத்சகாயேஸ்வரர் திருக்கோயில் –
  (தேவாரப் பாடல் பெற்ற தலம்)
  திங்களூரிலிருந்து 2 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.

 9. திருவையாறு – ஐயராப்பன் திருக்கோயில் –
  (தேவாரப் பாடல் பெற்ற தலம்)
  திருப்பழனத்திலிருந்து 3 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது.


VIII. From அழகாபுத்தூர் to குடவாசல்

 1. அழகாபுத்தூர் – ஸ்வர்ணபுரீஸ்வரர் (படிக்காசுநாதர்) திருக்கோயில்
  (தேவாரப்பாடல் பெற்ற தலம்)
  கும்பகோணத்திலிருந்து 7 கி.மீ. தொலைவில் நாச்சியார் கோயில்
  போகும் வழியில் இருக்கிறது. திருநறையூர் என்ற ஊரின் முன்னால்
  அழகாபுத்தூர் உள்ளது

 2. திருநறையூர் – சித்த நாதேஸ்வரர் திருக்கோயில்
  (தேவாரப்பாடல் பெற்ற தலம்)
  அழகாபுத்தூரிலிருந்து 3 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது. திருநறையூர்
  பேருந்து நிறுத்தத்தில் இருந்து மிக அருகில் கோயில் உள்ளது.

 3. நாச்சியார்கோவில் – திருநறையூர் நம்பி திருக்கோயில்
  (திவ்யதேசம்)
  சித்த நாதேஸ்வரர் கோயிலில் இருந்து 1 கி.மீ. தூரத்தில் உள்ளது.

 4. ஆண்டான் கோயில் – ஸ்வர்ணபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில்
  (தேவாரப்பாடல் பெற்ற தலம்)
  நாச்சியார்கோயிலில் இருந்து 10 கி.மீ. தூரத்தில் உள்ளது.

 5. திருச்சேறை – சாரநாதப்பெருமாள் திருக்கோயில்
  (திவ்யதேசம்)
  ஆண்டான் கோயிலில் இருந்து 6 கி.மீ. தூரத்தில் உள்ளது.

 6. திருச்சேறை – சாரபரமேஸ்வரர் திருக்கோயில்
  (தேவாரப்பாடல் பெற்ற தலம்)
  சாரநாதப்பெருமாள் கோயிலில் இருந்து 1/2 கி.மீ. தூரத்தில் உள்ளது.

 7. நாலூர் – பலாசவனேஸ்வரர் திருக்கோயில்
  சாரபரமேஸ்வரர் கோயிலில் இருந்து 2 கி.மீ. தூரத்தில் உள்ளது.

 8. திருநாலூர் மயானம் – ஞானபரமேஸ்வரர் திருக்கோயில்
  (தேவாரப்பாடல் பெற்ற தலம்)
  நாலூரிலிருந்து 2 கி.மீ. தூரத்தில் உள்ளது.

 9. குடவாசல் – கோணேஸ்வரர் திருக்கோயில்
  (தேவாரப்பாடல் பெற்ற தலம்)
  திருநாலூர் மயானத்திலிருந்து 2 கி.மீ. தூரத்தில் உள்ளது.


IX. From திருநீலக்குடி to திருப்பாம்பரம்

 1. திருநீலக்குடி – நீலகண்டேஸ்வரர் திருக்கோயில்
  (தேவாரப்பாடல் பெற்ற தலம்)
  கும்பகோணத்திலிருந்து 13 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது.

 2. திருவைகல் மாடக்கோவில் – வைகல்நாதர் திருக்கோயில்
  (தேவாரப்பாடல் பெற்ற தலம்)
  திருநீலக்குடியிலிருந்து 9 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது.

 3. கோனேரிராஜபுரம் – உமா மஹேஸ்வரர் திருக்கோயில்
  (தேவாரப்பாடல் பெற்ற தலம்)
  திருவைகல் மாடக்கோயிலிருந்து 5 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது.

 4. திருவீழிமிழலை – வீழிநாத சுவாமி திருக்கோயில்
  (தேவாரப்பாடல் பெற்ற தலம்)
  கோனேரிராஜபுரத்திலிருந்து 8 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது.

 5. திருப்பாம்பரம் – பாம்பு புரேஸ்வரர் கோவில்
  (தேவாரப்பாடல் பெற்ற தலம்)
  திருவீழிமிழலையிலிருந்து 8 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது.

Comment here