இந்தியா

கோடியக்கரை பறவைகள் சரணாலயம்


 

கோடியக்கரை சரணாலயம் Tamil Nadu’s கடைகோடியில் இயற்கை நிலைமையில் அமைந்துள்ளது. வேளாங்கண்ணியில் இருந்து 28 கி.மீ தூரத்திலும், வேதாரண்யத்தில் இருந்து 13 கி.மீ. தொலைவில் கோடியக்கரை அமைந்துள்ளது.

Comment here