மருத்துவம்

சித்தர்கள் கண்ட சிறுநீர்ப் பரிசோதனை முறை.

 • காலைச் சிறு நீரை ஒரு கண்ணாடிக் கிளாசில் எடுத்து அதில் இரண்டு சொட்டு நல்லெண்ணையை விட்டு விட்டு உற்று கவனியுங்கள்.
 • எண்ணெய்த்துளி பாம்பு போல வளைந்து காணப்பட்டால், உடலில் வாதம்
  மிகுந்துள்ளது என்ற அறிகுறி.
 • மோதிரம் போல வட்டமாக இருந்தால், அது பித்த நோயின் அறிகுறி,
 • முத்துப் போல நின்றால், கபநோயின் அறிகுறி,
 • எண்ணெய்த் துளி வேகமாக பரவினால், நோய் விரைவில் குணமாகும்.
 • எண்ணெய்த்துளி அப்படியே இருந்தால், நோய் குணமாக தாமதமாகும்.
 • எண்ணெய்த்துளி சிதறினாலோ, அமிழ்ந்து விட்டாலோ, நோயை
  குணப்படுத்த இயலாது.

Comment here