பொது

ரம்புட்டான் பழம்:

இந்த பழத்தில் புற்று நோயை எதிர்க்கும் உட்பொருள் உள்ளது. இதை அதிகமாக நாம் சாப்பிட்டால் நம் உடலில் புற்று நோய் செல்கள் உருவாவதை எதிர்த்து போராடும் சக்தி இவற்றில் அதிகமாக உள்ளது.

Comment here