இந்தியா

வேட்டங்குடி பறவைகள் சரணாலயம்

 

 

சிவகங்கை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஒரே பறவைகள் சரணாலயம் வேட்டங்குடியாகும். 38.4 ஏக்கர் பரப்பளவில் இயற்கை எழிலோடு காணப்படும் வேட்டங்குடி, 1977 ம் ஆண்டு சூன் மாதம் சரணாலயமாக அறிவிக்கப்பட்டது. காரைகுடியில் இருந்து 32 கி.மீ தொலைவில் வேட்டங்குடி அமைந்துள்ளது.

Comment here