சீரடி சாயி பாபா

  சீரடி சாயி பாபா, 20 ஆம்  நுற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் வாழ்ந்த ஓர் இந்திய குரு ஆவார். இதுவரை இந்தியாவில் பிறந்த மிகச்சிறந்த துறவிகளில் இவரும

Read More

பாம்பாட்டி சித்தர்

பாம்பாட்டி சித்தர் வரலாறு பாகம் 1 தமிழகம் போற்றும் சித்தர் பெருமக்களில் பாம்பாட்டிச் சித்தரும் ஒருவர் ஆவார். பாம்புகளைப் பிடிப்பது, படமெடுத்து ஆட வ

Read More

திருமந்திரம்

பத்தாந்திருமுறை : திருமந்திரம்                                               திருமூலதேவநாயனாரின் திருமந்திரமாலை, திருமந்திரம் என்ற பெயரால் வழங்கப்படு

Read More

இறைவனுக்கு பக்தியே முக்கியம் என்பதை உணர்த்திய ராகவேந்திரர்

ஆன்மிக பயணம் மேற்கொண்டிருந்த ராகவேந்திரர், ஒருமுறை மாளவி என்ற ஊரில் உள்ள கோவிலில் தங்கியிருந்தார். ஒரு நாள் மூல ராமருக்கான பூஜைகளை முடித்து விட்டு ஓய்

Read More

குன்றாது சிவயோகம் கூர்மையாகும்

ஒன்றாகத்தான் கொடுத்து உருக்கி மைந்தா உண்மையுடன் பத்துக்கு ஒன்று வெள்ளி நன்றாகத் தான் கொடுத்து உருக்கிப்பாரு நல்ல வெள்ளி மாத்ததிகம் நலமாய்க்காணும் நின்

Read More