கவலை படாமலிறுக்க எறும்புகள் கற்றுத் தரும் பாடம்…

    இன்றைய மனிதர்களில் அதிகம் பேர் ஏதாவது ஒரு கவலையுடன்தான் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். சிறு தடையையும் பெரிதாக எண்ணி கவலைப்படுக

Read More

ஆகமச் சிறப்பு-திரு மந்திரம்;

68. அஞ்சன மேனி அரிவையோர் பாகத்தன் அஞ்சொ டிருபத்து மூன்றுள ஆகமம் எஞ்சலில் விஞ்ஞகர் இருபத் தெண்மரும்1 அஞ்சா முகத்தில் அரும்பொருள் கேட்டதே. (ப. இ.)

Read More

நமையாளும் நாயன்மார்கள் அறுபத்திமூவர்;;

தில்லைவாழ் அந்தணர்:சித்திரை-முதல்நாள்-தில்லையில் வாழும் தீட்சதர்கள். தொகையடியார்களின் ஒன்பதுபேரில் முதலாவதாக வணங்கப்படுபவர்கள். 1. திருநீலகண்ட நாயன

Read More

  மன அழுத்தம்/ மன உளைச்சல் பெண்களுக்குத்தான் ஆண்களை விட -ஒரு Survey கூறுகிறது

  மன அழுத்தம்/ மன உளைச்சல் பெண்களுக்குத்தான் ஆண்களை விட மன அழுத்தம் இன்றைய கால கட்டத்தில் அதிகம் தென்படுவதாக ஒரு Survey கூறுகிறது. ஆனால் நாம் இவ்விஷய

Read More

வெங்காயத்தை அடிக்கடி உணவில் சேர்ப்பதா ?

வெங்காயத்தின் காரத்தன்மைக்குக் காரணம். அதில் உள்ள 'அலைல் புரோப்பைல் டை சல்பைடு' என்ற எண்ணெய். இதுவே வெங்காயத்தின் நெடிக்கும், நமது கண்களில் கண்ணீர் வர

Read More

தமிழக அரசின் சின்னம் கோயிற் கோபுரம். அது ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கோயிலின் கோபுரப்பதிவு ;;

                                 மனோன்மணீயம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம் 2012-13 ஆம் ஆண்டுப் பாடத்திட்டத்தில் இளநிலை (BA, BSc) முதலாண்டு முதல் பருவம் தமி

Read More

இந்தியக் குடும்ப அமைப்பு முறையே சிறந்தது – ஏன்?

இந்தியக் குடும்ப அமைப்புமுறை சரியானதா, அல்லது மேற்கத்திய நாடுகளில் உள்ள சுதந்திரமான முடிவுகள் — அதாவது பிடிக்கவில்லையெனில் கணவனும் மனைவியும் பிரிந்துக

Read More

வேதங்களில் விதவை மறுமணம்”;;

ரிக்வேதம் பத்தாவது மண்டலம் பதினெட்டாவது அத்தியாயம் இவ்வாறு சொல்கிறது (10.18). இறந்த மனிதனின் சகோதரர்களும் மற்ற உறவினர்களும் அவன் மனைவிக்கு சொல்வது போல

Read More

மதுரைக் கலம்பகம் ;;

கலம்பகம்:  பலவகை மலர்கள் கலந்த மாலையைக் கலம்பகமாலை என்று சொல்லலாம். பலவகைப் பொருள்களும், அகத்துறை சார்ந்த பாக்களும் பலவகை யாப்புக்களும் கலந்ததால் க

Read More