ஆண், பெண் மூளை வித்தியாசங்கள்!

பொதுவாகவே ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் எந்த விசயத்திலும் ஒத்து போவதே கிடையாது பெண் ஒன்று சொன்னால் ஆண் ஒன்று சொல்வது இறுதியில் அது மிகப்பெரிய சண்டையில் ச

Read More

ரஷ்யாவின் ராயல் பெல் !

மணிகள் மனிதன் ஆரம்ப காலங்களில் கண்டுபிடித்த தொண்மையான இசைக்கருவி. இந்தியாவின் பெரும்பாண்மையான மதங்களில் மணிகள்  உபயோகித்தமைக்காண ஆதாரம் உண்டு.

Read More

மரண விளிம்பில் 9 அனுபவங்கள்

ஆழ்மனதின் அற்புத சக்திகள் மரண விளிம்பில் 9 அனுபவங்கள் ரேமண்ட் மூடி தன் ஆராய்ச்சி முடிவில் மரண விளிம்பு அனுபவங்களில் பொதுவாக எல்லோராலும் சொல்லப்ப

Read More

உலகின் எட்டாவது கண்டம்.

உலகில் மொத்தம் எத்தனை கண்டங்கள் இருக்கின்றன என்று கேட்டால் ஆசியா, ஆப்பிரிக்கா, வட அமெரிக்கா, தென் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா, ஆஸ்திரேலியா, அண்டார்டிகா ஆகிய ஏழ

Read More

நம்மைச் சுற்றி: நமது பால்வீதியின் வரைபடம்!

ஒரு நாட்டின் வரைபடத்தைக்கூடத் தெளிவாக வரைய முடியாத காலம் ஒன்று இருந்தது. இந்தியப் பிரதேசங்களுக்கே ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சிக் காலத்துக்கு முன்பு, நல்ல வரைபட

Read More

நமது பூமிக்கு அருகிலேயே மற்றொரு பூமி.

நமது பிரபஞ்சத்தில் பால்வெளி அண்டத்தில் சூரியனுக்கு மிக அண்மையிலுள்ள நட்சத்திரம் ப்ரொக்ஸிமா செண்டூரி (Proxima Centauri) ஆகும். இவ்வருடத் தொடக்கத்தில் ப

Read More

பறவைகள் தற்கொலை செய்யும் இடம்!

அஸ்ஸாம் மாநிலத்தின் திமா ஹசாவ் மாவத்தில் அமைந்திருக்கும் ஜதிங்கா எனும் கிராமம் பறவைகளின் தற்கொலை பூமியாக மாறி வருகிறது. இங்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்ப

Read More

40 வகை பழங்கள் ஒரே மரத்தில்…

அமெரிக்காவின் சைரகஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் சாம் வான் அகேன் என்பவர் தாவரவியல் பேராசிரியராகப் பணியாற்றி வருகிறார். இவர் தனது பண்ணை தோட்டத்தில் விதவிதமான மரங

Read More