அப்பா போட்ட கணக்கு…

எங்கள் ஊரில் உள்ள வீட்டிற்கு பின்னால் ஒரு ஆடுமேய்க்கும் கோனார் சமுதாயகுடும்பம் ஒன்று இருக்கிறது.... அந்த வீட்டில் உள்ள நண்பன் ஒருவன் என்னைவிட இரண்டுவ

Read More

தாயின் பொங்கல்

அம்மா... ... குமார் அம்மா... என்று அழைத்தபடி வாசலில் நின்றுக்கொண்டிருந்தான் காா்த்தி சிறிது நேரத்தில் உள்ளிருந்துவந்த குமாரின் அம்மா வா..ப்பா கா

Read More

தற்பெருமையான எறும்பு…

தேனோடை ஏரிக் கரையில் நண்டு, பொன்வண்டு, எறும்பு, நத்தை நான்கும் வசித்துவந்தன. நத்தை, நண்டு, பொன்வண்டு மூன்றும் அன்பாக நடந்துகொண்டன. ஆனால் எறும்பு எப்போ

Read More

படித்ததில் பிடித்தது

ஒரு எறும்பு சைக்கிள்ள வேகமா வந்து கொண்டிருந்தது . திடீர்ன்னு ஒரு யானை சைக்கில்லுக்கு முன்னால வந்தது . எறும்பு சடன் பிரேக் போட்டு யானையை பார்த்து க

Read More

உடம்புக்கு மரியாதை ஏது?

மாமன்னர் அசோகர் குடிமைப் பணிகளைப் பார்வையிட்டு அரண்மனைக்கு வந்து கொண்டிருந்தார். போரே வேண்டாம்… போரே மன்னனின் தொழில் என்றிருந்த அவர் புத்தரின் பாதையில

Read More

சுயஅறிவு வேண்டும்

ஒரு முறை விவசாயி ஒருவர் தன்னுடைய கழுதையை விற்று விட முடிவு செய்தார். அருகிலுள்ள கிரமாத்துக்கு சென்று தன் கழுதையையும், மகனையும் அழைத்துக் கொண்டு வந்தார

Read More

சிங்கமும், கழுதைப்புலியும்

சிங்கமும் கழுதைப்புலியும் பசுவைப் பிடித்து வைத்திருந்தன. ஒரு நாள் சிஙகம் பசுவைக் கொன்றது. கழுதைப்புலி தன் குட்டியை சிங்கத்திடம் அனுப்பி தன் பங்கைக்

Read More

அறிவைத் தீட்டு

  ஒரு காட்டிற்கு இரண்டு மரவெட்டிகள் சென்றார்கள், மாலை மீண்டும் இருவரும் கூடும் போது ஒருவரிடம் அதிக விறகும் மேலும் அவர் அதிக களைப்படையாமலும் இர

Read More

டைம் கேட்டது க்கு இப்புடி ஒரு அக்கப்போரா….

இளைஞன்: சார், டைம் என்னாச்சு? வயதானவர்: சொல்ல முடியாது. இளைஞன்: ஏன் சார்? டைம் சொல்றதுனால உங்களுக்கு என்ன நஷ்டமாகப் போகுது? வயதானவர்: ஆமா, உன

Read More