இராஜேந்திரனுடைய இராணுவச் சாதனைகள்

மாமன்னர் இராஜேந்திரனின்போர்ப்படைத்தளபதிகள் ! இராஜேந்திரன் இளவரசனாக இருந்த பொழுதே சோழர் படைகளுக்குத் தலைமை வகித்து மேற்குப் பகுதிகளில் போர்களை நடத்த

Read More

பிரம்மன் உண்டாக்கியதால் பிராமி

இந்தத் தொடரின் சென்றபகுதியில் பிரின்செப் இந்திய வரலாற்றில் மிக முக்கியமான ஒருவரை அறிமுகப்படுத்திய பெருமைக்குரியவர் எனக் குறிப்பிட்டிருந்தேன் .அந்த

Read More

வேளாங்கண்ணி’ கிறித்தவப் பெயரா ? விவிலிய ஆதாரம் உள்ளதா ?

வேளாங்கண்ணி உண்மையான வரலாறு என்ன? வேளாங்கண்ணி முதலிலிருந்தே ஒரு கிறித்தவத் தலம் என்றே நம்மில் பெரும்பாலானோர் நம்பவைக்கப்பட்டுள்ளனர். நாம் நினைப்பத

Read More

ஆடவல்லீஸ்வரர்

சங்ககாலத்தைய முன்னூர் ஆடவல்லீஸ்வரர் அண்ணல் யானை அருவிதுகள் அவிப்ப நீறடங்கு தெருவின் அவன் சாறயர் மூதூர்” (சிறுபாணாற்றுப்படை பா.200-1) என்ற

Read More

பண்டைய தமிழ் மன்னர்களின்போர்முறைகள்

பண்டையத் தமிழ் மன்னர்கள் வீரத்தில் சிறந்தவர்கள் என்பதை சங்க இலக்கியங்கள் மூலஅறிகிறோம் .இவர்களுக்குள் இடைவிடாது ஏதாவது போர் நிகழ்ந்தவாறுதான் இருந்துள

Read More

யானையே வெல்லும் காளையர் வீரம்

பொன்முடியார் எனும் சங்ககாலப்பெண்புலவர், “ஈன்று புறந்தருதல் என் தலைக்கடனே சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்குக் கடனே வேல் வடித்துக் கொடுத்தல் கொல்ல

Read More

வரலாற்றில்போர்வாட்கள்

  தொல் தமிழர் வாணிகத்தில் சிறந்து விளங்கினார் என்று வரலாறு கூறுகிறது .அவர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு வணிகத்துக்கு அனுப்பிய பொருள்கள் எனும்போது மிளகு கி

Read More

கண்டளீஸ்வரர் என்கிற உத்தமசோழேஸ்வரர்- தென்னேரி

பல்லவர் காலத்தில் அமைக்கப்பட்ட மிகப் பெரிய தடாகங்களில் ஒன்று, வாலாஜாபாத் அருகில் தென்னேரி (திரையன் ஏரி) - திரளயதடாகம். மாமன்னர் இரண்டாம் புலிகேசியி

Read More

நியூட்டன்

சர் ஐசக் நியூட்டன் (1642-1727) ஒரு பிரிட்டிஷ் இயற்பியலாளராக இருந்தார், பல விதங்களில், எல்லா நேரத்திலும் மிகப்பெரிய இயற்பியலாளராகக் கருதலாம். ஆர்கிம

Read More

இவ்வளவு பழமையானவர்களா

புதிய இந்த ஆய்வுக் கருத்துகளை நாம் அறிந்து கொள்ளும் முன், நம் நாட்டிலேயே மிகவும் பழமை வாய்ந்த சிந்துவெளிக்கும் பழந்தமிழருக்குமுள்ள நெருக்கமான உறவை அறி

Read More