செம்பியன்மாதேவியார் – மாபெரும் பேரரசி ,

பொதுவாகவே வரலாறு விந்தைகள் நிறைந்தது . அதிலும் சோழர் வரலாற்றை ஆழமாக ஆராய்ந்தால் பல விந்தைகள் உண்டு .நான் முன்பு ஒருமுறை மூன்று சோழ மன்னர்களுக்கு முதல்

Read More

பொன் கொழிக்கும் நாடாக இருந்தது தமிழ் நாடு

வரலாறு எனும் வலிமையானக்கோட்டை ,ஆதாரங்கள் எனும் கற்களால்தான் கட்டப்படுகிறது நான் தமிழ் நாட்டில் பொன் அதிகம் புழங்கியது என்றுகூறி அதற்க்கு இலக்கிய மற்ற

Read More

யார் கிருஷ்ண பக்தன்

கிருஷ்ணன் பிறந்த தினமாக நாடெங்கும் கொண்டாடப்படுகிறது .ஹரேராம ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கம் உலகெங்கும் பரவியிருக்கிறது . வரவரலாற்றில் முதலில் கிருஷ்ணரை ஆராதி

Read More

உடன்கட்டை ஏறுதல்

தமிழ் நாட்டின் சில பகுதியில் தீப்பாஞ்சம்மன் என்ற பெயரில் சிறிய அம்மன் கோயில்களை பலரும் பார்த்தீருப்பீர்கள் .அவைகள் உடன்கட்டை எனும் கணவனுடன் உய

Read More

இராஜேந்திரனுடைய இராணுவச் சாதனைகள்

மாமன்னர் இராஜேந்திரனின்போர்ப்படைத்தளபதிகள் ! இராஜேந்திரன் இளவரசனாக இருந்த பொழுதே சோழர் படைகளுக்குத் தலைமை வகித்து மேற்குப் பகுதிகளில் போர்களை நடத்த

Read More

பிரம்மன் உண்டாக்கியதால் பிராமி

இந்தத் தொடரின் சென்றபகுதியில் பிரின்செப் இந்திய வரலாற்றில் மிக முக்கியமான ஒருவரை அறிமுகப்படுத்திய பெருமைக்குரியவர் எனக் குறிப்பிட்டிருந்தேன் .அந்த

Read More

வேளாங்கண்ணி’ கிறித்தவப் பெயரா ? விவிலிய ஆதாரம் உள்ளதா ?

வேளாங்கண்ணி உண்மையான வரலாறு என்ன? வேளாங்கண்ணி முதலிலிருந்தே ஒரு கிறித்தவத் தலம் என்றே நம்மில் பெரும்பாலானோர் நம்பவைக்கப்பட்டுள்ளனர். நாம் நினைப்பத

Read More

ஆடவல்லீஸ்வரர்

சங்ககாலத்தைய முன்னூர் ஆடவல்லீஸ்வரர் அண்ணல் யானை அருவிதுகள் அவிப்ப நீறடங்கு தெருவின் அவன் சாறயர் மூதூர்” (சிறுபாணாற்றுப்படை பா.200-1) என்ற

Read More

பண்டைய தமிழ் மன்னர்களின்போர்முறைகள்

பண்டையத் தமிழ் மன்னர்கள் வீரத்தில் சிறந்தவர்கள் என்பதை சங்க இலக்கியங்கள் மூலஅறிகிறோம் .இவர்களுக்குள் இடைவிடாது ஏதாவது போர் நிகழ்ந்தவாறுதான் இருந்துள

Read More

யானையே வெல்லும் காளையர் வீரம்

பொன்முடியார் எனும் சங்ககாலப்பெண்புலவர், “ஈன்று புறந்தருதல் என் தலைக்கடனே சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்குக் கடனே வேல் வடித்துக் கொடுத்தல் கொல்ல

Read More