முயற்சி செய்யுங்கள்…

13/10/2017 tamilmalar 0

  கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில், ஒருவிதமான பூச்சியை பிடித்து, ஒரு கண்ணாடி பெட்டியினுள் அடைத்து மூடிவிடுவார்கள். அந்த கண்ணாடி யில் சிறிய துவாரங்கள், சுவாசிப்பதற்காகஇருக்கும். அந்த பூச்சியானது, மேலே நோக்கிப் பறந்து, வெளியே போக […]

கவலை படாமலிறுக்க எறும்புகள் கற்றுத் தரும் பாடம்…

13/10/2017 tamilmalar 0

    இன்றைய மனிதர்களில் அதிகம் பேர் ஏதாவது ஒரு கவலையுடன்தான் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். சிறு தடையையும் பெரிதாக எண்ணி கவலைப்படுகிறார்கள். இதற்கெல்லாம் காரணம் அவர்கள் மேல் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாததுதான். நமக்கு […]