இருவழி ஒக்குஞ்சொல்-;;

இருவழி ஒக்குஞ்சொல். (எடு. மோரு தருமோ) முன்பின் இருவழியும் ஒத்த எழுத்துக்கோப்புடைய செய்யுள் மாலைமாற்று (பெ.) இருவழியும் ஒக்குஞ் சொல்லுடைய மாலைமாற்றான.

Read More

டிசம்பர் 26 சுனாமி எனும் ஆழிப்பேரலையால் கடலூர் மாவட்டத்தில் 610 பேர் உயிரிழந்த தினமான 13 ம் ஆண்டு நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு அஞ்சலி

கடந்த 2004 ம் ஆண்டு டிசம்பர் 26 ம் தேதி சுனாமி எனும் ஆழிப்பேரலையால் கடலூர் மாவட்டத்தில் 610 பேர் உயிரிழந்தனர்.இந்நாளை துக்கநாளாக மீனவ மககள் கடைபிட

Read More