ராஜஸ்தானில் 11 கோடி டன் தங்கப் புதையல்! – ஆய்வாளர்கள் நம்பிக்கை!

ராஜஸ்தான் மாநிலம் உதய்பர், பன்ஸ்வாரா பகுதியில் பூமிக்கு அடியில் 300 அடி ஆழத்தில் 11 கோடி டன் தங்கம் இருப்பதை வரலாற்று ஆய்வாளர்களும், புவியியல் வ

Read More

அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழக சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு

அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம் நாட்டு நலப்பணித் திட்டம் சாலை பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழக நாட்டு நலப்பணித் திட

Read More

குன்றாது சிவயோகம் கூர்மையாகும்

ஒன்றாகத்தான் கொடுத்து உருக்கி மைந்தா உண்மையுடன் பத்துக்கு ஒன்று வெள்ளி நன்றாகத் தான் கொடுத்து உருக்கிப்பாரு நல்ல வெள்ளி மாத்ததிகம் நலமாய்க்காணும் நின்

Read More