திருநள்ளாறு சனி பரிகார ஸ்தலம் அல்ல.

பெரும்பாலோனோர் திருநள்ளாறு திருத்தலத்தை சனியின் பரிகாரத் தலமாக கருதுகின்றனர். அவ்வாலயம் சனியது ஆலயமோ சனிக்கு ப்ரீதியான இடமோ அல்ல. அவ்வாலயம்

Read More