மனிதனின் நினைவுத்திறனில் இயங்கும் ரோபோ

உடலளவில் பலவீனமாக இருந்தாலும் கூட புத்திசாலிகள் பலசாளிகள்தான். ஆக, ஒருவரின் உடல் மொத்தத்தையும் தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கும் மூளையே இந்த உலகத்தை

Read More