அத்திவரதர் தரிசனம்

அத்திவரதர் தரிசனம் செய்ய வரும் மக்களுக்கு சில அறிவிப்பு (Scroll Down Below for English) உள்ளுர் மக்கள், தங்களுக்கு குறிப்பிட்ட நேரம்,தேதியில் உள்ளுர

Read More

மூன்றாம் பிறை தரிசனம்

இன்று இரவு நிலாவை கண்டிப்பாக பாருங்கள்! என்ன நடக்கும் தெரியுமா? இன்று மூன்றாம் பிறை ... 3ஆம் பிறை தரிசனம் முற்பிறவி பாவத்தைப் போக்கும் என்பார்கள்.

Read More