அன்பே வடிவான அம்பிகை ஏன் கோபம் கொண்டு உக்கிரகாளியாக அங்காளியாக மாறினாள் ?

  சற்றே பார்ப்போமா... ஒரு சமயம் சிவனுக்கும் சக்திக்கும் நாட்டிய போட்டி ஏற்பட்டது... முதலில் விளையாட்டாக ஆரம்பித்தது பிறகு தீவிரமானது. போ

Read More

உஜ்ஜைனி மகாகாளி

மத்திய பிரதேசம் மாநிலத்தில் உள்ள உஜ்ஜைனி மகாகாளி கோயில் மிகவும் பிரபலமானது. உஜ்ஜைனி மகாகாளி மன்னன் விக்ரமாதித்தனுக்கும் மகாகவி காளிதாசனுக்கும் தரிசனம்

Read More