தசாவதார பிராணன்கள் என்னென்ன?

மெய்ஞானம் தழுவிய விஞ்ஞானம் சித்தர்கள் வளர்த்த எங்கும் கூறப்படாத அறிவியல் (திருமூலர் திருமந்திரம்). இதில் உள்ள பத்தாம் வகைக் காற்றையறிந்து அதிர்ந்து

Read More

சந்திராஷ்டம தினங்களில் தவிர்க்க வேண்டியவை

சந்திராஷ்டமம் !! இறைவன் சிருஷ்டித்த இந்த உலகில் ஒருவர் பிறக்கும்போது முக்கியமாக கருதப்படுவது லக்னமாகும். லக்னம் என்பது உயிர் போன்றது. லக்னம் அடுத்து ந

Read More