ஜாதகத்தில் எந்தெந்த கிரகங்கள் கெட்டால் எந்தெந்த சுவாமியை வழிபடவேண்டும்

சுந்தரமூர்த்தி கந்தன்குடில் நடேசசிவாச்சாரியார்*.... சாதகத்தில் சூரியன் கெட்டால், சிவன் கோவிலுக்குப் போங்க. சந்திரன் கெட்டால் அம்பாள் கோவில்' செல்வாய

Read More

9ன்_சிறப்பு_தெரியுமா?

எண்களில் விசேஷமான எண்ணாக கருதப்படுவது ஒன்பது. அந்த எண்ணில் நீண்ட வாழ்வு எனும் அர்த்தம் பொதிந்திருப்பதாகச் சொல்கின்றனர், சீனர்களின் சொர்க்க கோபுரம், ஒன

Read More