தசாவதார பிராணன்கள் என்னென்ன?

மெய்ஞானம் தழுவிய விஞ்ஞானம் சித்தர்கள் வளர்த்த எங்கும் கூறப்படாத அறிவியல் (திருமூலர் திருமந்திரம்). இதில் உள்ள பத்தாம் வகைக் காற்றையறிந்து அதிர்ந்து

Read More

அது என் கதை என்று சொல்லமுடியாத அளவுக்கு ‘சந்துரு’ கதையை 1980_க்கு மாற்றி அமைத்திருந்தார்.

தமிழ் திரைத்துறையினருக்கு வணக்கம்! இன்று மிக முக்கியமான நாள் முழு அளவில் வல்லமை பொருந்தி...வியாபாரத்தில் சாதனை படைத்த “சர்கார்” படத்தை எதிர்த்து போ

Read More