தமிழரின் பெயர் இப்போது மீண்டும் உயிர் பெற்றுவிட்டது

கீழடி ஒருவாறு தமிழி எனும் தமிழ் அசோகர்பிரா ம்மியில் இருந்து புத்தமத சமணமத துறவிகள் மூலம் தமிழகத்தில் பரவியது என்ற கூற்று தவறு என கீழடி நான்காம்கட்ட

Read More

திருஷ்டி எப்படிக் கண்டுப்பிடிப்பது ?

திருஷ்டிப்பட்டவர் உடலில் அசதி உண்டாகும். அடிக்கடி கொட்டாவி வரும். எந்த வேலையிலும் மனம் லயிக்காது. எதாவது புது உடை அணிந்தால் அது ஆணி மாட்டிக்கிழியலாம்.

Read More