வைரத்தில் திருவோடு — வயிறாரச் சோறேது?

06/01/2019 tamilmalar 0

தேன் தித்திப்பு, என சுவைத்தவர்கள் உரைத்தார்கள்… நாமும் சுவைத்தோம் — உண்மைதான் தெளிந்தோம். எந்தத் தேனைப் பருகினாய்? எகத்தாளமாய் சிலபேர்… ஆன்மீகம் அதுபோல…ஆயிரம் முரண்பாடு… கண்ணப்ப நாயனார்க்கும், காட்சி தந்த நம்பெருமான்… எண்ணங்கள் தூயதாகின், […]