முடியலை… மீசையில் மண் ஒட்டாத கதைதான்… அரசியல் விமர்சகர்கள் கிண்டல்

புதுடில்லி:கீழே விழுந்தாலும் மீசையில் மண் ஒட்டவில்லை என்று சமாளிப்பார்கள் அல்லவா. அதுபோல்தான் உள்ளது ராம் விலாஸ் பஸ்வான் கூறியிருப்பது என்கின்றனர

Read More