அருள்மிகு கல்யாணவெங்கட்ரமணர் கோயில், தான்தோன்றிமலை, கரூர்

  இது ஒரு குடவரைக்கோயில். செம்மாலி சமர்ப்பணம் : செருப்பு தைக்கும் பெரியவர் கனவில் பெருமாள் வந்து தனது வலது காலுக்கோ அல்லது இடது காலுக்கோ அ

Read More