சிவ பக்தன் என்றால் யார்? சிவனடியார் என்றால் யார்?

06/01/2019 tamilmalar 0

இவ்விரண்டுமே ஒன்றுபோல தான் தெரியும். ஆனால் சிவபக்தனுக்கும் சிவனடியாருக்கும் சில வேறுபாடுகள் உள்ளன. என்பதை உணர்ந்ததுண்டா? 1)சிவனை கண்டதும் பனிபவன் பக்தன். சிவனுக்காக எதையும் செய்ய துனிந்தவன் அடியார். 2)சிவனை வணங்குபவர் பக்தன். சிவனை […]