தீபாவளி அன்று இந்த பூஜை செய்தால், எதிர்பாராத வழிகளில் எல்லாம் செல்வம் கொழிக்கும்

மகாலஷ்மியை நமஹ தீபாவளி அன்று இந்த பூஜை செய்தால், எதிர்பாராத வழிகளில் எல்லாம் செல்வம் கொழிக்கும்! என்பது மிக பழைய சித்த நூல்களில் சொல்லப்பட்ட ரகசி

Read More

மகாலட்சுமி வீட்டுடன் தங்கி உங்களை வளமாக்கவேண்டுமா?

  1.மகாலட்சுமி தாமரைப் பூவில் வாசம் செய்பவள். சித்தி, புத்தி, போகம், முக்தி தருபவள். 2. மகாலட்சுமிக்கு ஈஸ்வரி, ஹரண்யமயி, ஹரிணி, சூர்யா, பிங

Read More