ஏலக்காயில் மருத்துவ குணங்கள்

  சமையலில் முக்கியமாக இனிப்புப் வகைகள், கேக், போன்றவற்றிற்கு வாசனை, சுவை அளிக்க கூடிய ஏலக்காய் ஒரு இயற்கை மருந்து என்பது நம்மில் பலருக்கு தெரி

Read More

தமிழரின் தொன்மை : நாவலர் நெடுஞ்செழியன்

தமிழரின் தொன்மை : நாவலர் நெடுஞ்செழியன் தமிழர்கள், முதலில் மலைப்பகுதியான ‘குறிஞ்சி நிலப்’ பகுதியில் வாழ்ந்து இலை- காய் - கனி - கிழங்கு - தண்டு- பட்ட

Read More