தந்வந்திரி

கந்தன்குடில் நடேசசிவாச்சாரியார். தேவர்களும் அசுரர்களும் பாற்கடலைக் கடைந்து அமிருதத்தை எடுத்தபோது முதலில் கடலில் இருந்து அமிருத கலசத்தோடு எழுந்தவர்

Read More