சந்திரிகா

சந்திரிகா

சந்திரனுக்கு (ராசிக்கு) இரண்டில் குருவும், சனியும் அமர்ந்துள்ள நிலையில், மூன்றாம் இடத்தில் செவ்வாய் மற்றும் எட்டாம் இடத்தில் சுக்ரன் அமர்ந்திருக்கும்

Read More

மூன்றாம் பிறை தரிசனம்

இன்று இரவு நிலாவை கண்டிப்பாக பாருங்கள்! என்ன நடக்கும் தெரியுமா? இன்று மூன்றாம் பிறை ... 3ஆம் பிறை தரிசனம் முற்பிறவி பாவத்தைப் போக்கும் என்பார்கள்.

Read More

பௌர்ணமி

☘ எந்த மாதத்தில் எந்த விதத்தில் அம்மனை வழிபட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும்... அம்பிகை வழிபாட்டிற்கு பௌர்ணமி தினம் சிறப்பானதாக குறிப்பிடப்படும் புனித நா

Read More