துன்பங்கள் விலக….. சனிபகவான்

06/01/2019 tamilmalar 0

துன்பங்கள் விலக….. சனிபகவான் பீடை விலக வழி: பத்மபுராணம் நூலில் இருந்து… சுந்தரமூர்த்தி கந்தன்குடில் நடேசன்….. நாரதர் சிவபெருமானைப் பார்த்து பகவானே என்ன செய்தல் சனிபகவானால் உண்டாகும் துன்பங்கள் விலகும் , இதை தங்கள் […]