பிறப்பிற்கு முன்னே தீர்மானிக்கப்படும் தலையெழுத்து

உலகில் அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் பொதுவான ஒரே அம்சம் எதுவென்றால் ,ஜனனத்தின் போதே ,தீர்மானிக்கப்பட்ட நமது தலையெழுத்தெனும் விதி தான். தாங்கள் குறிப

Read More

2035ல் என்னென்ன தொழில்கள்

எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும்" GOLDEN AGE COMING SOON? 2035ல் என்னென்ன தொழில்கள் இருக்கும்,இருக்காது ?? நெலம இப்படியே தொடரும்னு எதிர்பார்க்கறது தவறு,

Read More

தசாவதார பிராணன்கள் என்னென்ன?

மெய்ஞானம் தழுவிய விஞ்ஞானம் சித்தர்கள் வளர்த்த எங்கும் கூறப்படாத அறிவியல் (திருமூலர் திருமந்திரம்). இதில் உள்ள பத்தாம் வகைக் காற்றையறிந்து அதிர்ந்து

Read More