இறைவனே கொண்டுவந்தும் கிழித்தெறியப் பட்ட ஓலை !

சென்ற ஒரு பதிவில் இறைவனின் கையொப்பத்துடன் கூடிய ஓலை ஒன்று பாதுகாத்து வைக்கபப்பட்டு இருப்பதைப் பற்றியும் அவைகள் மகா சிவராத்த்ரி அன்று பொது மக்கள் பார்வ

Read More

பூரி ஜகன்னாத்

பல அதிசயங்களையும், அற்புதங்களையும், மர்மங்களையும், தனக்குள் அடக்கி வைத்திருக்கும் ஆலயம் இந்த பூரி ஜகன்னாதர் ஆலயம். இந்த ஆலயம் ஓடிசா மாநிலத்தின் கிழ

Read More