ஆஞ்சநேயருக்கு – வெண்ணெய் என்ன காரணம்?

கந்தன்குடில் நடேசசிவாச்சாரியார். ராமனுக்கும் ராவணனுக்கும் நடந்த யுத்தத்தில் ஶ்ரீஆஞ்சநேயர் ஶ்ரீராமர் ஶ்ரீஇலக்குவர்களைத் தனதுதோளில் சுமந்தார் அதன் காரண

Read More