நமதுதமிழ் சித்தர்கள் .

  தேக மிருந்தல்லோ சித்தெல்லா மாடலாம் தேக மிருந்தக்கால் சேரலாம் பூரணம் தேக மிருந்தக்கால் செயலெல்லாம் பார்க்கலாம் தேக மிருந்தக்கால் சேரலாம் ம

Read More

சதுரகிரி –  அபூர்வ மலை

.                  சித்தர்களி‎ன் இராஜ்ஜியமாகவும், அபாயகரமான காட்டுவாழ் விலங்கினங்களி‎ன் புகலிடமாகவும், அபூர்வ சக்திகள் படைத்த மூலிகைகளி‎ன் வாழ்விடமாகவ

Read More

சித்தர்கள்.

"சித்தர்" என்ற சொல்லுக்கு சித்தி பெற்றவர் என்று பொருள். பொது வாழ்வு முறை, வழி முறைகளில் இருந்து வேறுபட்ட வாழ்வு, வழி முறைகளை உருவாக்கி சமூகத்து

Read More

கடுவளி சித்தர்

கடுவளி சித்தர் என்று ஒரு சித்தர் இருந்தார். அவர் பாடிய பாடல் இது. "நந்தவனத்தில் ஓர் ஆண்டி - அவன் நாலாறு மாதமாய்க் குயவனை வேண்டி கொண்டு வந்தான் ஒர

Read More

அகத்தியர் ஈ வடிவில் வழிபட்ட திருஈங்கோய்மலை திருத்தலம்

  திருச்சி மாவட்டம் தொட்டியம் பகுதியில் திருச்சியில் இருந்து சேலம் செல்லும் வழியில் உள்ளது திருஈங்கோய்மலை என்ற திருத்தலம். நெல், வாழை, மா, பலா

Read More