சித்தர்கள்.

06/01/2019 tamilmalar 0

“சித்தர்” என்ற சொல்லுக்கு சித்தி பெற்றவர் என்று பொருள். பொது வாழ்வு முறை, வழி முறைகளில் இருந்து வேறுபட்ட வாழ்வு, வழி முறைகளை உருவாக்கி சமூகத்துடன் ஒரு முரண்பாடான உறவு வைத்திருப்பவர்கள். சித் – […]

கடுவளி சித்தர்

18/09/2018 tamilmalar 0

கடுவளி சித்தர் என்று ஒரு சித்தர் இருந்தார். அவர் பாடிய பாடல் இது. “நந்தவனத்தில் ஓர் ஆண்டி – அவன் நாலாறு மாதமாய்க் குயவனை வேண்டி கொண்டு வந்தான் ஒரு தோண்டி – மெத்தக் […]

அகத்தியர் ஈ வடிவில் வழிபட்ட திருஈங்கோய்மலை திருத்தலம்

19/08/2018 tamilmalar 0

  திருச்சி மாவட்டம் தொட்டியம் பகுதியில் திருச்சியில் இருந்து சேலம் செல்லும் வழியில் உள்ளது திருஈங்கோய்மலை என்ற திருத்தலம். நெல், வாழை, மா, பலா போன்ற இயற்கை எழில் சூழ்ந்த இந்த பகுதியில் மலையின் […]