உடன்கட்டை ஏறுதல்

தமிழ் நாட்டின் சில பகுதியில் தீப்பாஞ்சம்மன் என்ற பெயரில் சிறிய அம்மன் கோயில்களை பலரும் பார்த்தீருப்பீர்கள் .அவைகள் உடன்கட்டை எனும் கணவனுடன் உய

Read More

ஒரு பூண்டுப் பல் தினமும் சாப்பிட

ஒரு பூண்டுப் பல் தினமும் சாப்பிட, டாக்டரிடம் போக அவசியமே ஏற்படாது என்பார்கள். பூண்டு மிகச் சிறந்தது, உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு. உடம்பில் கொழுப்பு அதிகம

Read More

திருவாசகத்தையும் திருக்கோவையும் – மணிவாசக பெருமான்

மணிவாசக பெருமான் நாயனார். திருவாதவூரில் பிறந்தவர்.பாண்டிய மன்னன் அரிமர்த்தன பாண்டியனின் அரசவையிலே முதன்மை அமைச்சராக பதவியில் இருக்கிறார்.பதவி பணம் செல

Read More

பிழைபொறுத்தல் பதிகம்- பட்டினத்தார்

நாம் தினந்தோறும் தெரிந்தும் தெரியாமலும் எத்தனையோ தவறுகள் செய்கிறோம். மனதால் கெட்டதை நினைக்கிறோம். வாயால் மற்றவர்களைப் புண் படுத்துகிறோம். சுயநலம

Read More