19 வது நாளான இன்று அத்திவரதர்

19 வது நாளான இன்று அத்திவரதர் மஞ்சள் நிறத்தில் பட்டு உடுத்தி பல்வேறு மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு பக்தர்களுக்கு காட்சியளிக்கிறார் 40 ஆண்டுகளுக்கு ஒரும

Read More