வாராஹி பாமாலை

ஸ்ரீ வாராஹி மாலை வாராஹி பாமாலை 1. வசீகரணம் (தியானம்) இருகுழை கோமளம் தாள் புஷ்பராகம் இரண்டுகண்ணும் குரு மணி நீலம் கை கோமேதகம் நகம் கூர்வயிரம்

Read More

WHO மற்றும் US க்குப் பிறகு, DIY கையேடுடன் வெளிப்புறங்களில் முகமூடிகளைப் பயன்படுத்த இந்தியா வலியுறுத்துகிறது!!

நாட்டில் சனிக்கிழமை COVID-19 வழக்குகளின் எண்ணிக்கை 2,902 ஆக உயர்ந்தது, இறப்பு எண்ணிக்கை 68 ஆக உயர்ந்துள்ளது என்று மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள

Read More

மாட்டு உரம் மறுதாம்புக்கு , ஆட்டு உரம் அன்னைக்கே பயன்படும்.

தொடர்ந்து இரண்டு அல்லது மூன்று முறை (அடர்த்தியாக)சோளம் விதைத்தால் கோரை வருவதில்லை. சோளம் விதைத்த பூமியில் மஞ்சள் நடவு செய்து பாருங்க மகசூல் அதிகம்

Read More