யவன போர்க்கருவிகள் -தமிழ் மன்னர்கள்

பண்டையத் தமிழ் மன்னர்கள் வீரத்தில் சிறந்தவர்கள் என்பதை சங்க இலக்கியங்கள் மூலஅறிகிறோம் .இவர்களுக்குள் இடைவிடாது ஏதாவது போர் நிகழ்ந்தவாறுதான் இருந்துள

Read More

காஞ்சிபுரம் ஸ்ரீ வரதராஜபெருமாள் கோவில் தை மாத  3நாள்  தெப்போற்சவ  திருவிழா துவக்கம் 

காஞ்சிபுரம் ஸ்ரீ வரதராஜபெருமாள் கோவில் தை மாத  3நாள்  தெப்போற்சவ  திருவிழா துவக்கம் முதல் நாள்  தெப்போற்சவத்தை யொட்டி   பெருந்தேவி தாயாருடன் வரதர

Read More