பொருளாதாரம்

ஆவின் ஆரஞ்ச் பாக்கெட் பால் விலை லிட்டருக்கு ரூ.12 உயர்வு.

Rate this post

தற்போதுள்ள ஆவின் ஆரஞ்ச் பால் மாதாந்திர அட்டைதாரர்களுக்கு எவ்வித விலை மாற்றமின்றி லிட்டர் ஒன்றுக்கு ரூபாய் 46க்கே புதுப்பிக்கப்படும்.

சில்லறை விற்பனை விலையில் விற்கப்படும் நிறைகொழுப்பு பாலின் விலை லிட்டர் ஒன்றுக்கு ரூபாய் 60 ஆக 05.11.2022 முதல் மாற்றி அமைக்கப்படுகிறது.

Comment here