பொருளாதாரம்

மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 144 புள்ளிகள் உயர்ந்து

Rate this post

மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 144 புள்ளிகள் உயர்ந்து 61,329 புள்ளிகளில் வர்த்தகம்.

Online tamil news

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 144 புள்ளிகள் உயர்ந்து 61,329 புள்ளிகளில் வர்த்தகம் தொடங்கியது.
Latest breaking news in tamil
தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 45 புள்ளிகள் உயர்ந்து 18,248 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிவருகிறது.

BSE Sensex rose 144 points.

Comment here