ஆரோக்கியம்

Home » ஆரோக்கியம்

சுகாதாரமற்ற, புழுக்கள் நிறைந்த குடிநீர். தவறை மறைக்கும் சுகாதாரம் மற்றும் பொதுபணித்துறை. பொதுமக்கள் ஆவேசம்.

சுகாதாரமற்ற, புழுக்கள் நிறைந்த குடிநீர். தவறை மறைக்கும் சுகாதாரம் மற்றும் பொதுபணித்துறை. பொதுமக்கள் ... Read more>

சுண்டைக்காயின் மருத்துவ மகிமைகள்

"வயிற்றில் உள்ள பூச்சிகளை அழிக்கும் சுண்டைக்காய்" சுண்டைக்காய் பெரியவகை செடி இனத்தை சேர்ந்தது. ... Read more>

தொப்புளில் எண்ணெய்களை விடுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள்

நம் தொப்புள் என்பது நம்மை படைத்தவர் நமக்கு கொடுத்துள்ள அற்புத பரிசு. 62 ... Read more>

நடைபயிற்சியின் முக்கியம் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Bioclock என்றால் என்ன? நாம் வெளியூர் செல்ல வேண்டும் என்றால் அதிகாலை 4.00 ... Read more>

Go to Top