மருத்துவம்

Home » மருத்துவம்

மருந்தகங்களில் கிடைக்காத மருந்துகள்

1. உடற்பயிற்சி என்பது ஒரு மருத்துவம் 2. விரதம் இருப்பது ஒரு மருத்துவம் ... Read more>

நடைபயிற்சியின் முக்கியம் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

நடைபயிற்சியின் முக்கியம் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள். சுறுசுறுப்பாக இருங்கள். வாக்கிங் போங்கள். வயதாக ... Read more>

செவிலியர் பணி நடவடிக்கை செய்திகள்

2,300 பேரை பணியில் அமர்த்துவதற்கான அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.செவிலியர்களின் சொந்த ஊரிலேயே பணி வழங்க ... Read more>

Go to Top