வானில் தோன்றிய சூரிய கிரகணம் – கண்டுகளித்த மக்கள்

சூரியனை நிலவின் நிழல் பகுதியளவு மறைக்கும் பகுதி சூரிய கிரகணம் இன்று நிகழ்ந்தது. உலக அளவில் இன்று மதியம் 2.19 மணிக்கு சூரிய கிரகணம் தொடங்கியது.

Read More