புழல் ஏரியிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டும் உபரிநீரின் அளவு 100 கன அடியில் இருந்து மேலும் அதிகரிக்கப்பட வாய்ப்பு.

Latest breaking news in tamil கனமழை காரணமாக புழல் ஏரியிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டும் உபரிநீரின் அளவு 100 கன அடியில் இருந்து மேலும் அதிகரிக்கப்பட வாய்ப்ப

Read More